Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 13 januari 2009

Uit de mail: Doel 2020 ten strijde

Nog een volgend bericht uit de Doelmailbox van uw Vlinderman, beetje gedateerd, maar toch goed om op te volgen als u liefhebber van eender welk soort patrimonium bent en een beetje wars van de blinde uitbreidingswoede van 'de industrie koste wat het kost'.

Doel 2020 bezet vanaf morgenmiddag (dinsdag) bedreigde historische hoeves in Kieldrecht

Vorige week startten slopers in opdracht van de Vlaamse Regering met de sloop van verschillende boerderijen in Kieldrecht. De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren.

Morgen start men met de sloop van twee historische boerderijen. Daaronder het eeuwenoude Hof ter Walle, de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt… De andere historisch belangrijke boerderij gaat volledig tegen de vlakte.

Om de afbraak te voorkomen zal Doel 2020 vanaf morgen beide boerderijen bezetten. Ondertussen doen wij een beroep op de verschillende verantwoordelijken en de vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, provincieraad en het Vlaams Parlement om deze zinloze afbraak te voorkomen. Doel 2020 herinnert er aan dat zelfs het gemeentebestuur van Beveren inzake de sloop van beide boerderijen negatief adviseerde. De bewonersvereniging verwacht dan ook van het gemeentebestuur dat het alles in het werk stelt om dit waardevol erfgoed veilig te stellen.

De bezetting van beide hoeves vangt aan op dinsdag om 11.30u.

U kan ons morgen vanaf 9u telefonisch bereiken op het nr. 0472/55.61.44

Ps: vergeet uw fototoestel niet…

Graag tot dan.

Namens Doel 2020,

Jan Creve


Vlinderman bericht over Doel uit zijn mailbox


Vlinderman bericht af en toe over wat er zoal in zijn (veel te volle) mailbox terecht komt. Over Doel heeft hij dat reeds meermaals gedaan en vanaf heden drijft hij dat aantal zelfs nog op, omwille van het stilaan dringende karakter van volkse voorlichting over wat er nu feitelijk allemaal aan het handje is.

Om te (her)beginnen een eerste bericht, welk hem bereikte vorige zondag, twee dagen geleden:

Vlaamse overheid breekt nu ook al boerderijen af in Kieldrecht!
Doel 2020 vraagt historische hoeves te sparen

Foto: Oud Arenberg 73: 18de eeuwse hoeve met schuur die waarschijnlijk nog ouder is en volledig is opgetrokken in eik, tegen de vlakte dus. Kilometers van Doel verwijderd. Tsja.

In het kader van de Antwerpse Havenuitbreidingsplannen is in opdracht van de Vlaamse Regering nu ook begonnen met de sloop van boerderijen in Kieldrecht. Daar werd deze morgen met groot geweld een historische schuur platgelegd. Mogelijk al morgen start men in dezelfde straat met de sloop van de twee oudste boerderijen uit de regio.

De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren. Vandaag ging reeds een 19de eeuwse schuur tegen de vlakte. Hetzelfde lot staat het eeuwenoude Hof ter Walle te wachten en een andere historische hoeve. Het Hof ter Walle is de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt… Wat de meerwaarde is van de afbraak voor het betreffende natuurgebied is een raadsel. De historische hoeven staan er al eeuwenlang en vormen juist een habitat voor verschillende zeldzame vogels. Vorig jaar maakten ze mee deel uit van het door het Davidsfonds georganiseerde hoeveweekeinde. Bovendien worden ze vermeld in verschillende naslagwerken. In het boek ‘Landelijk leven in Vlaanderen staan ze zelfs in de lijst van meest markante boerderijen in Vlaanderen…. En die boerderijen wil de Vlaamse Regering nu laten slopen. Daarmee lijkt de Vlaamse Regering tot ver buiten Doel een politiek van verschroeide aarde te voeren.

Doel 2020 vindt het bijzonder cynisch dat uitgerekend op een moment dat Kris Peeters ‘de boer op trekt’ hij de oudste boerderijen uit de Wase polders laat slopen zonder dat dit voor iets nodig is. Kris Peeters - en met hem de CD&V – mogen zich dan in woorden bekommerd tonen om de landbouw, het Vlaamse platteland, het Vlaamse erfgoed, in de feiten valt daar in de Wase polders niets van te merken. Het enige wat de partij hier teweegbrengt, is woede bij de bewoners.

Doel 2020 dringt er bij minister-president Kris Peeters op aan dat deze politiek van verschroeide aarde definitief stopt. Doel 2020 vraagt aan CD&V, de partij van Kris Peeters dat de sloop van de historische hoeven in Kieldrecht NIET doorgaat. In het andere geval laat men ons geen andere keuze dan de volgende maanden duidelijk te maken waar Peeters en zijn partij écht voor staan als het gaat om het Vlaamse platteland, de landbouw of Vlaams erfgoed.


Namens Doel 2020,

Jan Creve

Even uitblazen


De fut was er een beetje uit vandaag, zo vanaf een uur of vijf in de achternoen. Mijn schilderleerkracht is vorige week geschept door een wagen (voor de tweede maal op rij een accident in het begin van het jaar!) en die ligt er even uit, dus kon ik relax thuis (nu ja) blijven en wat bijkomen. Dat deed ik dan in de zetel, met mijn ogen dicht en nu ben ik weer even 'up and running'. Ik denk dat ik er wat vroeger in kruip ook vanavond, al verzet de aard van dit vlinderbeestje zich daar doorgaans stevig tegen. We zullen wel zien wie het haalt: de onverzettelijke of de vermoeide.

Hieronder nog eentje uit mijn welgevulde oude doos. Ik heb het een beetje herwerkt, hier en daar wat woorden eruit gesneden of er gewoon nog wat bijgezet. Veel leesplezier.

Oudere foto bij ouder gedicht: Vlinderman in november 2007

nieuwe leer

onbeschreven bekijk jij
gevoelloos stuk geruit papier
de aanslag van mijn pen
of ik nog iets te schrijven

de aarzeling is korter dan
de pijnscheut door mijn hart
bij het denken aan een wijle terug
de woorden zomaar bleven stromen
alsof er altijd wat te omschrijven

het krast nu niet meer zo diep
het verhalen over het wedervaren
de sterkte wat minder vandaag
zoals met dat lijf van mij dat
verraderlijk geheel van vel en been

de koestering voor functioneel
even reëel als de kracht van hij
die zich als drenkeling verhouden moet
tot de leer die drijft
- een beetje niets

Frans V.

De Muzeval en Gedichtendag 2009

Zo af en toe kunnen we als trotse medewerker van De Muzeval eens iets geweldigs meedelen. Hier komt het voor de aanstormende Gedichtendag 2009!


Naar aanleiding van Gedichtendag 2009 tapt Pipelines vzw/De Muzeval uit een stevig vaatje. Zo stevig, dat ze niet één, maar twee activiteiten ontplooit! Hieronder volgt kort de toelichting bij beide. Indien u vragen heeft, kan u ons steeds contacteren op stichting_pipelines_vzw (speciale a) telenet.be of op de_muzeval (speciale a) telenet.be. Telefonisch zijn wij ook bereikbaar via de gsm van Frans Vlinderman op 0488 en dan ook nog 286800.

1. De Muzeval in de Bibliotheek in de openbare bibliotheek, Hoboken

Aanvang: 17u00.

In het kader van een extra Muzevalavond zullen de leden van de kerngroep De Muzeval aantreden voor een poëtisch anderhalf uur samen met Frank De Vos, dichter uit Hoboken, die in 2008 zijn tweede poëziebundel boven het doopvont hield.

Muzikale afwisseling wordt verzorgd door eveneens Frank De Vos, die niet enkel een dichter blijkt te zijn, maar ook begenadigd muzikant.

Locatiegegevens: Kapelstraat 64 te 2660 Hoboken.


2. Gedichtenestafette in ’t Werkhuys, Borgerhout

Aanvang: 20u00.

Een vijftiental dichters brengen telkens ongeveer 7 minuten poëzie. De estafette wordt af en toe onderbroken met muzikale intermezzo’s van tmuziekdooscollectief met o.a. Ineke23 en Frank Vranckx.

Deze 5de poëzie-estafette wordt begeleid door Herman J. Claeys, Frans Vlinderman en Bart van Peer, en is georganiseerd door vzw. Pipelines / De Muzeval, in samenwerking met ‘t Werkhuys, en dit met de steun van Antwerpen Boekenstad.

Locatiegegevens: Zegelstraat 13 te 2140 Hoboken.Het volledige gedetailleerde programma met de namen van de optredende dichteressen en dichters zal opgevolgd en bijgewerkt worden op de weblog www.muzeval.tk.

Alle gedichtendagactiviteiten in heel ons taalgebied zijn vanaf begin januari te vinden per provincie en per gemeente op de officiële website http://www.gedichtendag.org, (doorklikken op “activiteiten”).

De toegang voor beide poëtische activiteiten is uiteraard gratis.

Iedereen is van harte welkom!Pipelines vzw/De MuzevalBlogarchief