Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

maandag 15 oktober 2007

drukke maandagen + gedicht

Het is weer razend druk in het Vlindermanleven, zeker op maandag: dan is het werken tot 12u30, les volgen van 13u tot 14u40, werken van 15u tot 17u en dan terug naar school van 17u30 tot 21u. Thuiskomen is dan zoveel als neerzijgen en hopen dat Nip de nodige reanimatietechnieken nog beheerst... Mijn maandagse (en voor dat geld ook dinsdagse) blogbijdragen zullen dan ook wat miniemer worden dan ze soms al zijn geweest. Omdat de tijd me ontbreekt.

cultuur als God

een volk zijn cultuur
de natie haar legislatuur
dus vandaag is hij het volk
woordvoerder voor de natie
ontfermt hij zich deemoedig
over de nederigste zijner gedachten

de fora van de oude dagen
met vaak ongeschreven soms gebeiteld
de regels voor iedereen duidelijk
zijn vervallen tot een pleestoel
door iedereen te gebruiken
en zelden deftig onderhouden

er wordt wat afgezwamd
in de paddestoelenruimte die
webgewijs zich leent tot alles
waar voorheen de nodige zorgen
aan de vormen werden verleend

hij staat op zijn kansel
verkeerd geparkeerd
zijn God, zijn cultuur
verheven wansculptuur
breekt hij eenieder zuur
de benen onder het lijf die
maar durft hem te betwijfelen

hij is het kind
dat nog moet leren
en het al wil kunnen

© Frans Vlinderman

Blogarchief