Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

zaterdag 6 december 2008

Wijnegemse Poëzieprijs 2007

Vlinderman had u nog een verslag beloofd van het laatste Gastvrij Podium te Wijnegem en Vlinderman houdt woord. Hieronder een zo goed als waarheidsgetrouwe kroniek van de avond waarop een Wijnegems kunstwerk in de grijpgrage handen ener Antwerpse Vlinderman kwam, men zegge en schrijve 3 december 2008.

'Na eerdere voortreffelijke voordrachten van Bart Hannah, Chris Van de Rijck, Maarten Van Camp, Sven De Swerts en Thomas Verdijck verzocht de gastvrouwe van het Gastvrij Podium het duizendkoppige publiek om stilte. De geestdrift in haar boodschap bedaarde de opgezweepte gemoederen en hun woordenhonger noopte een Vlinderman haast te maken naar het houten altaar van zijn bezigheden. In het felle licht van twee duizendwattige spots nam hij zijn plaats in en tuurde hij onderzoekend voor zich uit, op zoek naar bijval van zijn eega. Hij schraapte zijn keel en overdonderde iedereen die nog niet aandachtig was met zijn 'Wij kleine wereld'. Nauwelijks een minuut later zwol een applaus aan dat de hallen van Wijnegem op hun grondvesten deed daveren. Vlinderman boog, richtte zich weer op en verzocht nog enkele andere poëtische deuntjes te debiteren, alvorens zich terug te trekken in afwachting van het verdict van zijn toehoorders.

Nauwelijks een half uur later verliet Vlinderman het pand, met medeneming van zijn kunstwerk en met in zijn zog wel honderd journalisten van geschreven en gesproken dagbladen. Bescheiden als steeds stond hij eenieder te woord die het maar nodig had, waarna hij via de achterdeur in de nacht verdween.'

Mocht er een mij genegen kroniekschrijver aanwezig geweest zijn met enige zin voor overdrijving, dan denk ik dat het iets als in bovenstaande trant zou geworden zijn...

Blogarchief