Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

zondag 18 mei 2008

Enquête

De enquête 'Kan Vlinderman zich een dichter noemen?' leverde volgende resultaten op:

Ja, ben weg van zijn werk: 16 stemmen, 16%
Ja, maar het is niet mijn stijl: 15 stemmen, 15%
Geen mening, ken niet genoeg van poëzie: 1 stem, 1%
Neen, nog niet in de verste verte: 71 stemmen, 69%
Wie is Vlinderman?: 0 stemmen, 0%

Vrij vertaald zie ik hierin dat een klein derde van mijn bezoekers vindt dat Bibi zich een dichter kan noemen tegenover volgens tweederde niet - wat volgens mij geen slechte score is, gezien het beperkte 'publiek' voor een poëtische voetnoot in des mensen geschiedenis. Wat ik ook in de voorbije week ondervonden heb, is dat een anonieme enquête niet het meest geschikte middel is om via internet één en ander te bevragen - gezien de hardnekkigheid van een enkeling om iedere dag opnieuw negatief te komen stemmen. Iedereen kent in ieder geval Vlinderman. En uiteindelijk heb ik ook voor mezelf vastgesteld dat het genoeg is geweest met mijn poëtische aspiraties - er zijn nog genoeg andere wegen te bewandelen. Hierbij dank ik trouwens alle medewerkers aan dit onderzoek - ook zij die tegenwerkten.

Over tot de orde van de dag. Ja, gij ook.

Blogarchief