Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

donderdag 26 april 2007

waardenkprofiel + gedicht

Ik richt mij voor de laatste maal vandaag tot mijn 'anonieme' internetplekje. Zoals ik vandaag van een stembureau'ken mocht ontvangen, mijn waardenprofiel, oftewel de Vlinderman in een vakje geduwd.

Geachte heer, mevrouw,
Zojuist hebt u deelgenomen aan de Mentality-waardentest. Aan de hand van uw antwoorden hebben we bepaald welk waardenprofiel het best bij u aansluit. Uw profiel vertoont de meeste overeenkomsten met dat van de postmoderne hedonist.

De postmoderne hedonist

De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep uitoefent.

Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan. Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor.

Vervolgens zijn onderstaande waardenprofielen op u van toepassing (de opsomming loopt van 'best passend' naar 'minst passend'):

De postmaterialist

De maatschappijkritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu. Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Ze zijn kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen een prominente rol. Postmaterialisten hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens hun eigen principes en zijn sterk sociaal bewogen. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Bij voorkeur werkt men bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Mensen binnen dit milieu tonen zich zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar niet
ingericht volgens traditionele patronen.

De gemaksgeoriënteerde

De impulsieve en passieve burger die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten vormen binnen het milieu van gemaksgeoriënteerden belangrijke doelen. Aan werk wordt weinig waarde gehecht, het genieten na werktijd heeft veelal tot doel het werk te vergeten. 'Lekker leven' en gemak staan voorop. Het geld dat verdiend wordt of waar men over beschikt wordt veelal direct uitgegeven. De vrije tijd en het privé-leven zijn zonder meer belangrijker dan het werk. Vrije tijd en werk staan geheel los van elkaar. De vrije tijd wordt meer gekenmerkt door plezier en vermaak dan door rust en ontspanning. Veel mensen binnen het gemaksgeoriënteerde milieu hebben relatief vrije opvattingen over de traditionele man-vrouwverhouding.

De kosmopoliet

De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten. Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren. Men toont een sterk geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend om zich persoonlijk te verrijken. Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten.

De moderne burger

Opwaarts mobielen

Traditionele burgerij

Nieuwe conservatieven


Om een lang verhaal kort te maken en zoals ik het elders al eerder formuleerde vandaag: het kind zal altijd een naam hebben...

de hedonist

men noemt hem het concentraat
uit zijn vaders zaad de ene
die het heeft gehaald en dus
even gehaaid als zijn ouweheer
zijn jongeheer in de strijd gooit
om het vrouwelijke geslacht geslacht
te krijgen en dan weer voort te gaan

hij kijkt nooit achterom dat
is voor de meer verdunden
die het moeten hebben van
een groepsgevoel of nog
het weten niet alleen te zijn
hun kunnen altijd maar hun kennen

en als hij zich dan toch
eens laat verleiden tot het wij
waar hij zij aan zij met massa haar
onderhuids de optelsom bevroedt
van zijn hedonistisch vadersbloed

hij weet van wanten
en zij ook wel van hem
en dat is hun geheim
en ook wel dat van ons

© Frans V.

Terras bis + gedicht + Nip


Dus zo ziet dat eruit, als een terras wordt opgebroken voor een lek en nadien terug toegesmeten, terwijl de authentieke tegels eraan zijn voor de moeite... Ik heb er mij even langszij van gezet en toen moest dit hieronder een weg vinden. Oud en nieuw, vergane glorie en moderniteiten in een klassiek jasje. Er beweegt wat, ja.

de laatste tsaar

ik las je gisteren in de sterren
je naam met hoofdletters
schitterde de wereld voorbij
zover als geen mens ooit

ik heb je niet meer weer gezien
vandaag, de kranten kopten
verinkte artikels vol
over hoe groots af en toe
hoe dronken van de kaart
die zo westers aan bleef doen

je volk, al lang een ander
is er nog, de honger ook
de dorst naar altijd meer

maar jij, jij weet dat wel
van vroeger, toch
toen jij dezelfde was
in hetzelfde waslokaal verhing
met een stukje droom
ten overvloede
aan dezelfde speld

© Frans V.

Morgen wordt trouwens een 'andere' grootse dag: Nip is jarig! Vanaf morgen mag ze op eender welke Senaatslijst gaan staan en bij verkiezing ook daadwerkelijk zetelen (niet dat ze daar ambitie toe heeft, maar bon). Mocht je eens iemand 'stiekum' blij willen maken, dan stuur je toch een mailtje of zo, niet?

Terras + poemHier zit ik nou, een donderdag te wachten op de mannen die mijn terras aan het opbreken zijn. De benedenburen hebben namelijk last van een lek (hun pc kan er niet goed tegen...) Eergisteren kwam mijn hospita vertellen dat er vandaag een stel loodgieters zou langskomen. Ja hoor, waarom ook niet, zo kan ik rustig mijn planning aanpassen. Gelukkig dat mijn werkgever niet van de kwaadste is, zo kreeg ik toch vrijaf om mee een oogske in het zeil te houden. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook eens een dichtje van me in het Engels te vertalen. Ik spreek wel enkele woordjes in die taal, maar om er ook poëtisch in aan de slag te gaan, dat is nog niet zo evident...
after the party

a dull thump
the door locked
within the silence confined
in the head of he
who keeps living there

the room wraps itself
around his determined mind
for there's a lot to do, much
of which can also be done tomorrow
neighbours calling out loudly
for no sugar but the music
sounds to darn hard for them

the door slams again
to stay permantly closed

© Frans V.

Blogarchief