Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

woensdag 30 april 2008

Quote + gedicht

Een letterlijk opgepikt bericht uit mijn reacties, ik geef het gewoon een forum hier. Omdat ik erachter sta, dus daar hoeft niemand zich vragen bij te stellen. En verder: de dag was sneller voorbij dan ik hem geleefd kon, dus er komen nog vervolgstukjes op, net zoals in een echte soap. Daarover dus later meer. Lees het onderstaande in ieder geval als een reactie op mijn bijdrage van gisteren, dat verklaart alleszins de aanhef.

"En dat alles terwijl mensen als Norbert De Batselier en Fons Borginon (250 000 euro) zonder verpinken hun afscheidspremies in ontvangst nemen na enkele jaren een parlementaire functie te hebben uitgeoefend. In die tijdspanne hebben ze zich alvast vol overgave ingezet om de staat te hervormen waarbij we vooral meer bestuur (en complexer, duurder, logger en ondoorzichtiger) in plaats van beter bestuur krijgen.

Een gouden handdruk betekent voor een gewone loontrekkende in het beste geval een gouden horloge (na een volledig uitgediende loopbaan). Deze excellenties bepalen echter zelf welke uitkeringen ze zich uitbetalen voor onbewezen diensten. Zij zijn dan ook de grootste uitkeringstrekkers terwijl zij zeker niet tot de grootste behoeftigen in onze samenleving behoren.

Niet behoeftig zijn en toch de meeste middelen uit het systeem ontrekken - behoor je dan niet tot de grootste profiteurs ?

En wie horen we altijd maar uitroepen dat men het systeem dient te zuiveren van de profiteurs (een absolute noodzaak om het voortbestaan van dat systeem te waarborgen, zo houden ze ons belerend voor) zodat het geld naar de echte behoeftigen kan gaan... Zijn dat niet net diegenen die er zelf het meest in graaien? Waar hebben deze "profiteurs" dan ook het meest verwantschap mee - met de uitkeringstrekker of met de dief ?

Dit jaar vallen de Dag van de Arbeid en Rerum Novarum heel uitzonderlijk samen op 1 mei. De uitgangspunten van deze erg sociaal bewogen feestdagen zijn, hoewel ze van verschillende oorsprong zijn, toch heel vergelijkbaar. Uiteindelijk wil men met deze vieringen vooral het belang van internationale verbondenheid over alle grenzen heen en de solidariteit met de zwakkeren in de samenleving beklemtonen.

In eigen land is er geen betere manier om als burger zijn steun aan deze waarden te betonen dan de gevels van onze woningen op deze feestdag te sieren met de Belgische driekleur. Hoe kan men immers ooit tot internationale lotsverbondenheid komen als het binnenlands beleid (tot meerdere eer en glorie van eigen profijt) onophoudelijk lijkt af te sturen op confrontatie in plaats van dialoog, op uitsluiting in plaats van verbroedering, op afscheiding in plaats van samenwerking?

Maak op deze dag voor iedereen duidelijk dat je niet langer meer akkoord gaat met dit apartheidssysteem, kies voor eensgezindheid, kies voor een eendrachtig Belgiƫ.

Ik heb trouwens nog een weetje voor wie het interesseert. 'Hoe zullen we wonen in de toekomst' lijkt het gedicht zich twijfelend af te vragen ? Als we zeggen dat Amerika vooroploopt op Europa en dat wat ginder gebeurt ons kort daarna te wachten staat, dan ziet het er niet goed uit. In de USA leven er tegenwoordig mensen in tentenkampen bij gebrek aan middelen voor een eigen woning en reeds 28 miljoen Amerikanen leven niet, maar moeten noodgedwongen OVERLEVEN op voedselbonnen. Anno 2008..."

© Branco

toeristenrichtlijn

ze zijn te bezichtigen voor
een reisje voor een prijsje
de mensen zonder centen toch
nog met een lach op overschot
de zot, de arme, de troffee
krijg je er bovenop
als je niet hebt gemist

maar wees voorzichtig
vertel niet over het land
van melk en honing aan een mens
die droomt van ochtenddauw
in een land zonder regenval
het laatste jaar of vijf of zo
verhaal niet of zekerheden
sociaal joviaal berekend
op gemeenschappen met inkomens

verspreid de mare niet
dat je reizen kan omdat je niet
zoals op zoveel bestemmingen wel
je werken moet om te overleven
zwijg over het gouden aandeel
in rijkdom op de hulpeloze kap
van een gekolonialiseerde medemens
ergens in nog niet zo lang geleden

reis je leeg
dat doe je
maar al te goed
zonder hulp
zonder geweten
zonder wat dan ook
zolang je maar
jezelve stomme blijft

© Frans V.

Blogarchief