Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

zondag 3 mei 2009

Gedicht: lied over een gedicht

We vertrekken zodadelijk voor een bezoekje aan Oma Goes en brengen naderhand SM Lenie weer mee terug naar ons Belgenland. Veel tijd rest er mij hier niet om wat met u te komen causeren. Daarom een gedicht, om deze zondag bij de open haard garen te spinnen bij hetgeen u het liefst garen spint.

lied over een gedicht

is er een reden dat ik wil
huiselijk wonen in een lied
getijdenend op emotie met
schipbreukelingen op sleeptouw
een toevallige passagier
schijnbaar verdrinkend maar
feitelijk zwelgend
in warme bewoordingen

ze zijn blind
ze zijn doof
ze zijn
zijn

ach dan
we zijn
en wat dan nog
moet er meer zomaar
om even toegelaten?

luister naar mij
ik ben een gedicht
doodgeboren toch
ben ik een gedicht
gemaakt uit gedachten
gedichten die verdacht
lijken lijken te zijn
tijd doodt maar leven ook
waarmee de discussie gesloten
bij ontstentenis van enige
deftige toelichting

soit het woord
soit de gedachte
soit gewoon
soit

Frans V.

Blogarchief