Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

zaterdag 30 mei 2009

Gedicht: nog altijd geen gebed

Terwijl ik gezellie in Amsterdam vertoef, plaats ik een gedichtje, helemaal speciaal opgedragen aan al die mensen die het vertikken om hun spellingchecker op te zetten of desgevallend iemand hun werk te laten nalezen vooraleer het de wereld aan te bieden... en dan nog boos reageren bij een vriendelijk bedoelde bemerking terzake...

nog altijd geen gebed

sgoon schrijven zult ge
of typen, elke week weer
het onderste uit uw besten kan
van uw kun en dan geoordeelt
veroordeeld ook, door mensen
die ge digitaal moogt kennen

foutloos zult gij bedighten
hoe gij het leven ervaard
krabbend ook aan uwen baart
anderen het leven verlichten

in metrische kwatrijnen uitspellen
hoe en wat gij verwoorden wil
zittend op één of anderen bil
tot deze moegezeten zal vervellen

ja, schoon zult gij uw tijd verdrijven
ter meerderen eer en glorie van uw zein
al regend het verder ouwe wijven
over dijn en uiteraard nog over dijn

en aan het einde van den dag
blijft ge dan allenig achter
met het geschal uwer lag
bij het onbegrip dat toch zachter
omgesprongen had kunnen worden
in het vertalen uwer woorden

Frans V.

Blogarchief