Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

donderdag 27 augustus 2009

Aankondiging: opening consulaat Ruigoord te Doel, zaterdag 29 augustus 2009

Nieuws uit de inbox van Vlinderman:

Persbericht opening consulaat Ruigoord-Doel, zaterdag 29 augustus 2009, 15u00

Het Amsterdams Ballon Gezelschap heeft, in samenwerking met de kunstenaars uit Ruigoord, besloten zich aan te sluiten bij de bewoners en kunstenaars van Doel en zich in te zetten voor het behoud van het dorp.

Als antwoord op het Doels consulaat in Ruigoord, geopend tijdens het Landjuweel 2009 op 9 augustus 2009, zal op 29 augustus om 15.00 uur in Doel een Ruigoord consulaat worden geopend. De consulaten scheppen voorwaarden tot uitwisseling en verregaande samenwerking. Gekozen is voor het Parochiehuis, dat tevens als cultureel centrum in ere zal worden hersteld.

Als eerste stap zal in navolging van Christiania (DK) en Ruigoord (NL) in september dit jaar in Doel (B) een Axis Mundi worden opgericht waardoor het aansluit bij een netwerk van vrije culturele ruimtes.

De monomane scheiding tussen leef- en werkruimte leidt tot vernietiging en kaalslag van het dorp zonder dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen. Dit terwijl het dorp, nu meer dan ooit, levensvatbaar is om cultuur als bestemming te krijgen. Er doet zich een unieke kans voor. Door sloop is er, zoals blijkt, ook ruimte ontstaan voor festivals en andere culturele manifestaties in de open lucht.

Wij dringen er bij de betreffende overheden, instanties en betrokken gemeentes Beveren en Antwerpen op aan nogmaals een afweging te willen maken om beide processen in overeenstemming met elkaar te laten verlopen.

Bron persbericht: KLIK

Gedicht: alfabetenaar

Zeg het eens niet met bloemen of zo, maar met letters. 26 staan er tot onze beschikking, van a tot z, zoveel heeft een dichter niet tot zijn beschikking staan als het aankomt om een werkstuk samen te stellen. En toch vinden zoveel teksten hun weg naar onze wereld. Zoiets moet mijn gedachtegang bevat hebben toen ik enkele jaren terug onderstaand gedicht schreef. Dat, gecombineerd met ietwat afkeer voor zij die het echt zo ingewikkeld bont maken voor de toehoorder, dat ze slechts zichzelf nog konden verstaan. Vlinderman en hermetische poëzie, het zijn nooit de beste vriendjes geweest...

alfabetenaar

hij doet uitspraken bij de vleet
over waar hij alles natuurlijk
bescheiden gedetailleerd weet
uit eerste hand, zelfs tweede

meningen die hij er op nahoudt
spreidt hij fier als een peuter
die net heeft leren lopen tentoon
druk gesticulerend en orerend

aanhoort zijn publiek al gelaten
murw geslagen door zoveel eruditie
zijn letterkundige verhandelingen
wat al combinaties binnen één alfabet

Frans V.

Blogarchief