Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 26 oktober 2010

op naar de gevangenis, u zag er niet uit

Oeps, u zit in de gevangenis? En u bent veroordeeld tot dertig jaar? En u bent onschuldig? En u werd veroordeeld zonder harde bewijzen? Omdat u de verkeerde advocaat had? Omdat 'harde' bewijzen in deze moderne tijden niet meer nodig zijn?!?

En wanneer was dat? Vorige week?!? In deze eenentwintigste eeuw?!? U meent het niet! En u bent (on)schuldig? Wie maalt daar toch om, kind, je bent veroordeeld zonder bewijs! Z-O-N-D-E-R B-E-W-I-J-S! Ja, er waren vermoedens. Sterke vermoedens, zelfs. Van schuld, jawel. Maar ook van onschuld, zo ik her en der verneem. Maar bovenal zonder materieel bewijs om die vermoedens hard te maken. Je bent dus waarschijnlijk niet helemaal vriendelijk geweest tegen meneer de onderzoeker, is het niet? Beetje de grenslijnerige uitgehangen, niet helemaal op je zekerste, niet helemaal op je onzekerste evenmin en toen had je het aan je broek hangen, nietwaar?


Laat ik je dankbaar zijn dat het net jij was die een toch wel stevig probleem aan het licht heeft gebracht. Namelijk, dat met het verglijden van de twintigste eeuw de eenentwintigste nu haar intrede heeft gedaan en dat we voortaan zullen moeten accepteren dat wie in dit land schuldig wordt geacht ook schuldig kan beoordeeld worden op basis van de vooral niet opgewekte sympathieën bij het aanschouwen van wat zou kunnen zijn en dat eventueel versterkt door wat te zien lijkt te zijn.
Een ietwat vierkante kop, wat onbehouwenheid, een leugentje hier en daar (niemand anders in het nauw na jaren gerechtelijk gedaas?!?) en vervolgens alle 'fits-the-profile-zever' die minstens twee anderen in deze glashelder hebben. Mjah.


Ik slik veel, maar dit niet. Ik peins dat ik de enige niet ben. En zij die dit slikken. Hm. Blijf dan maar slikken ook.

Blogarchief