Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 22 november 2011

Luchthartig existentialisme, waarom ook niet



Na enige tijd opnieuw een blogbericht van ondergetekende, met enige feitelijke bedenkingen die ik gemakshalve vragen zal noemen. Kwestie van het wat bevattelijk te houden voor eenieder die zich er enigszins in (h)erkent.


Feiten:




  • Anno 1971, mens wordt verwekt - Waar is die pc?


  • Anno 1972, baby wordt fillerend ter wereld gebracht - Heeft iemand het gefilmd?


  • Anno 1989, jongeman stoomt op naar zelfstandig bewust-zijn - Nog vijfenveertig jaar tot aan het pensioen, hij is vertrokken!


  • Anno 2011, man blikt terug en vooruit en voelt zich ergens middenin - Wordt het nu slechter of beter?

Rekbare Rode Draad: menselijke dadendrang, globale informatisering, angst voor overdaad, onwenselijke onmacht. Dichter bezint zich.


You tell me (bron afbeelding: KLIK!)


Bedenkingen/vragen:


Eerste feitelijke vraag van dit derde millennium:


Dringt een terugroeping van de opstoot aan informatie zich al dan niet op? Bijvoorbeeld een week lang weigeren om welke vorm van medium dan ook te hanteren om op de hoogte te blijven van de algehele en kenmerkend moderne verwarring... Of is dat te on-modern.


Tweede feitelijke vraag:


Is dit existentieel of gaat het voorbij, net zoals vorige maandag dat alweer deed.


Derde feitelijke vraag:


Is het wel geoorloofd dergelijke vragen openlijk te formuleren zonder een enkel ticketje tijdelijk tot permanente opvolging door gespecialiseerde witrokken.


Vierde feitelijke vraag:


Uiteraard nog te formuleren, eerst voorgaande input verwerken. Misschien.


En de boer, hij ploegde voort, voorbijgaand aan wat al oogsten hij er bij ingeschoten zou kunnen hebben, mocht hij...

Blogarchief