Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 29 september 2009

Simpele Vlinderman en Lange Wapper


Vlinderman is in wezen een simpele man. Hoewel de gedachten nogal eens de neiging vertonen af te drijven en uit/in te weiden over dieperliggende thema's, ligt de focus vooral op hoe dit leven op een eerder comfortabele wijze tot een goed einde te brengen. En dat dergelijk einde er ligt aan te komen, lag al besloten in het feit dat er een begin aan gekomen is, zoveel jaren terug. Al wat afwijkt van dat simpel streven naar eenvoud, vormt sowieso een belasting op wat heet het dagdagelijks geluksgevoel van betrokkene. Na een kleine decade van tumultueus ontkennen van deze simpele richtlijn slaagt Bibi er meer en meer in ongecompliceerd zijn pad te zoeken in dit ondermaanse. Nip aan zijn zijde is daarbij van uitermate tel, maar bon, de zaken zijn zoals ze zijn.

Vanwaar deze intro? Wel, we zitten op 18 oktober met een volksraadpleging - referendum, zo u wil - over de Antwerpse Oosterweelverbinding van BAM op de agenda en de betrokken partijen zitten niet stil met stilaan alle nieuws te overheersen met de verduidelijking van hun eigen al dan niet terechte standpunten terzake. Een beetje duiding, daar houdt uw Vlinderman heus wel van, maar dat het hier over een bijzonder complex kluwen van belangen gaat, staat voor mij als een paal boven water. Economie, ecologie, demografie, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, mobiliteit, ... Vlinderman is geen ingenieur, maar zal zich adviserend mogen uitspreken over ingenieur-gerelateerde materie. Vlinderman is ook geen expert over volksgezondheid, maar zal zich adviserend mogen uitspreken over thema's die daarover handelen. Geen expert ook op het vlak van mobiliteit, maar wederom adviserend terzake. Het gaat trouwens maar door, artikel na artikel, van deze of gene hand, om deze onwetende te overtuigen van het eigen gelijk.

Bron foto: KLIK!

In het verleden heb ik me al enige malen uitgesproken voor de Lange Wapper, het viaduct dat BAM voorstaat en dat het historisch gegroeide verkeersinfarct in en rond Antwerpen zal oplossen. Uiteraard als de onwetende, die ik tot nader order blijf - en hoogstwaarschijnlijk zal blijven, samen met vele honderdduizenden anderen. Ook nu, na die lawine aan argumenten pro en contra die me per mail, web, krant, radio en noem maar op blijft bestoken, blijf ik pro Lange Wapper. Is het tegen beter weten in? Vlinderman weet het niet. Simpel, omdat hij een onwetende blijft. Ontiegelijk veel mensen met een diploma tegen hun muur, waar ik maar simpel van te dromen heb, hebben immers hun huiswerk in volgens mij eer en geweten gemaakt en wie zou ik dan zijn om daaraan te twijfelen met mijn quasi lege muur?

Feit blijft dat Vlinderman zo een Lange Wapper bijzonder fraai blijft vinden als uithangbord van en voor Antwerpen. En Antwerpen, daar begint het en eindigt het mee voor Bibi. Laat dus maar komen, die Lange Zwalper, en we zullen daarna wel zien. Mocht het blijken een verkeerde keuze te zijn voor dit project, dan slaan we gewoon later een andere weg in - zou trouwens goed zijn voor de tewerkstelling. De arme Egyptenaar die vroeger klaagde over het gebrek aan zonlicht omdat er een piramide naast zijn deur werd gebouwd, zal het toch ook wel overleefd hebben, nietwaar? Tot ook zijn einde zich moet hebben aangediend. En eerlijk, ik hoor hem nu niet meer klagen. Ik zie zelfs een land floreren van de toevloed aan toeristen...

Vlinderman groet u simpel en tot morgen, na alweer een nachtje nieuwe inzichten brengende slaap.

6 opmerkingen:

Branco zei

Zelf ben ik helemaal niet zo te vinden voor het hele project rond de lange wapper. Vandaag hoorde ik op de radio dat de wapper vooral de bedoeling heeft om mensen die langs Antwerpen moeten, zo snel mogelijk doorgang te verlenen, om Antwerpen achter zich te laten...
Het is een monsterlijke slang die de ziel uit Antwerpen haalt, Die domineert in plaats van typeert. Vergeet alle schilderachtige afbeeldingen van de stad aan de schelde, voortaan ziet iedereen enkel nog de brug aan de schelde. Een betonnen gedrocht dat de stad niet zal tekenen maar des te meer lidtekenen. Een verdrietig gevoel om de stad waar ik ooit woonde zo het onderspit te zien delven. R.I.P.

Frans Vlinderman zei

Best begrijpbaar, Branco, al herinner ik mij nog maar al te goed al die heisa die er indertijd gemaakt werd naar aanleiding van het nieuwe justitiepaleis, het zogeheten Vlinderpaleis. Drakenpaleis werd het toen steevast geheten, als nog één van de meest flatterende uitlatingen van misprijzen. Die storm is ook geluwd en ik wéét best dat die appel best niet met deze citroen wordt vergeleken, maar het zegt iets over al die cowboyverhalen rond de Lange Wapper...

Anoniem zei

Vind je dat zelf geen gekke redenering? Ik heb niet gestudeerd voor ingenieur dus ik kan me geen mening vormen? Dat is toch ook niet de redenering die je toepast als je je mening geeft over andere dingen? Eigenlijk is het eenvoudig: als je gaat stemmen is het je plicht je te informeren naar best vermogen. Anders stem je beter niet. En: ik weet het niet is ook een stem.

Ik ben ook geen mobiliteitsspecialist of geen ingenieur, maar de manier waarop besloten is tot de Lange Wapper is gewoon fout. Het sluiten van de ring rond Antwerpen zat er al lang aan te komen. Zoals in de goede oude tijd is men dan aan tafel gaan zitten met ontwikkelaars met de vraag: teken ons eens de sluiting van de ring. Na enig heen en weer geschuif met envelopjes kwam daar het basisontwerp van Noriant uit voort, niet meer dan een schets, maar voldoende om het bidproces te starten. Er moeten nu immers minstens 3 aanbieders kunnen vergeleken worden om zo veel geld te kunnen uitgeven. Tot grote verbazing van de opdrachtgevers kwamen er zowaar goede voorstellen uit de bus. Maar omdat envelopjes niet zomaar genegeerd kunnen worden is de biedprocedure zo gestuurd dat gekozen MOEST worden voor Noriant. Als je denkt dat ik overal samenzweringen zie: jammer maar helaas. Ik ben van nabij al bij meerdere offertes betrokken geweest en bij elk groot project wordt de offerte op maat van één aanbieder geschreven. De redenen daarvoor zijn trouwens niet altijd corruptie, sommige redenen hangen nauw samen met andere kenmerken van een publieke aanbesteding.

Frans Vlinderman zei

Mijnheer of mevrouw Anoniem,

Nergens in bovenstaand artikel staat dat ik mij geen meinig zou kunnen vormen. Er staat dat ik om technische redenen niet in staat ben om een technisch advies af te leveren. En feitelijk geldt dat voor quasi iedereen die op 18 oktober een stuk van zijn zondag gaat opofferen om deel te nemen aan het referendum.

Wat u vervolgens aanhaalt, met al die envelopjespraat, dat noem ik pas prietpraat. Zonder veel omhaal recht naar de zak, pardon, zaak van Noriant, en uw zaak is gemaakt. Nou, argumenten dan maar, bronnen, whatever, maar niet dit soort gezever.

Mijn blogbijdrage ging over wat ik al dan niet waard ben met mijn al dan niet kennis terzake, maar uw Anonieme toevoeging, als ik eerlijk mag zijn, voegt niets toe. Het bewijst gewoon de voortgezette voorliegerij, zoals alle betrokken partijen die nu al jaren toepassen in deze zaak.

En ook ik weet wat van 'procedures', so what? Ging het bij die van u ook over teveel geld? Ging het bij die van mij over teveel geld?

In deze wereld 'danst den beer voor geld', kent u dat gezegde?

Anoniem zei

Tja, je hebt duidelijk niet begrepen waarover het hier eigenlijk gaat. Er wordt je niet gevraagd om een technisch advies. Bij het uitvoeren van grote infrastructuurwerken worden de verschillende stakeholders geïdentificeerd zodat zij inspraak krijgen in het project. De stad Antwerpen is geïdentificeerd als een belangrijke stakeholder en heeft een adviesgevende functie. Bepaalde groeperingen hebben gemeend dat de stad, voor ze haar advies uitbrengt, de bevolking moet consulteren. Er wordt je dus niet meer gevraagd dan wat jij vindt dat Antwerpen moet adviseren aan de Vlaamse overheid.

Over de envelopjes: wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil?

Er is een groot verschil tussen een aanvraag of een klein projectje van een privépersoon en een groot investeringsproject. Toevallig ben ik bij die laatste al een tiental keer betrokken geweest. Na 2 of 3 ben je voorgoed genezen van elke naïviteit. Opdrachten toekennen geeft macht. En macht wordt niet geofferd op het altaar van de objectiviteit.

Frans Vlinderman zei

Toch wel eigenaardig dat iemand die pretendeert al betrokken geweest te zijn bij 'grote investeringsprojecten' er op een simpele blog als de mijne niet in slaagt om zijn of haar naam onder zijn of haar reacties te plaatsen.

U komt hier alweer wat 'broebelen' over stakeholders en Vlinderman vervolgens diets maken dat hij niet zou hebben begrepen waarover het gaat. Dat Vlinderman niet doorheeft dat bepaalde aanbestedingen enkel kunnen leiden tot bepaalde aannemers. Iedereen kan vertellen van het politiek aangestuurde vrije marktprincipe, dus so what? Noriant, de BAM, ze staan er wel, hoor! Met onmiddellijk 10.000 extra banen zodra het licht op groen gezet wordt. Dat is ook een realiteit, Anonymus, een die dezer dagen wel aanslaat.

Ik zal het voor u alvast eens uitspellen: ik zal mijn Antwerpen adviseren om door te gaan met het bestaande Lange Wapperproject, omdat het verkeersinfarct waar dat project zich onder andere op richt, zich nú afspeelt en nog eens een vertraging van pakweg 15 jaar voor het heruitwerken van welk alternatief tracé dan ook véél en véél minder gezond zou blijken voor het industriële hart van Vlaanderen dan de last die Lange Wapper zou veroorzaken.

En al wie begint te bazelen over het verder zetten van een historisch fout gebouwde ring, die nu alsnog gesloten zou raken: het alternatief, waar bij een nee-referendum op zou worden aangestuurd, is bijzonder onaangenaam. Begin dan maar eerst af te breken wat er al jaren ligt, duurt net zo goed vele jaren en ondertussen bloedt Antwerpen helemaal dood. Door dat doodbloeden zal er ook geen geld meer overschieten om het 'opnieuw en goed' in orde te brengen. Het is namelijk ondertussen ook nog eens wereldwijd crisis. Dag Antwerpen, voor wie nu nog denkt miljoenen euro's zomaar overboord te kunnen gooien zonder dat dat gevolgen zou hebben.

Voorgaande is vrij simpel gesteld, maar is wat mij betreft wel de bottomline van het probleem Antwerpen-doorgaand verkeer-haven.

Wat betreft het anoniem reageren hier: u hoeft het niet meer te doen, want ik publiceer het niet meer. Tenzij u natuurlijk uw naam eronder plaatst. Vlinderman strijdt en debatteert namelijk graag met open vizier.

Blogarchief