Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 29 april 2008

Koopkracht + gedicht

Deze avond gaat aan de vooravond van het Feest van 1 mei in Den Hopsack een poëtische luik vooraf. Gedichten die zullen voorgedragen worden zijn onder andere te lezen op de webstek van De Muzeval. Bibi gaat er ook aanwezig zijn, omdat het onderwerp me niet onberoerd laat. Er is al zoveel te lezen en te schrijven geweest de laatste maanden (de sociale verkiezingen in de pijplijn van een late lentedag zullen daar niet helemaal vreemd aan zijn), maar ik zie rondom mij en ervaar het ook zelf aan den lijve, dat meer en meer mensen het moeilijker en moeilijker krijgen. En dan word ik bijvoorbeeld woest als ik berichten oppik van het gemiddeld inkomen en het gemiddeld bezit van de doorsnee Belg. Of dat er met de koopkracht niet zo veel aan de hand is als sommigen willen doen uitschijnen. Of bij het lezen over de toplonen van de sommige toplui, de topwinsten van sommige topbanken (zo niet alle banken), waar je je blauw betaalt aan allerlei verrichtingen die aanvankelijk gratis waren.

En dan passeer ik daar bovenop nog steeds quasi elke ochtend opnieuw die dakloze onbekende, soms nog slapend onder zijn karton in een premetrostation, soms met zijn gezicht naar een hoekje van de muren gekeerd lezend in de Metro van gisteren... Het zijn maar een paar redenen waarom ik vandaag erbij moet zijn. Om mijn zegje ook te doen en het zegje van andere geestesgenoten te aanhoren.


ze zullen wonen

ze wonen in de toekomst
waar dromen dromen gebleven
in huizen toegewezen per mens
enkele vierkante meters privacy
en camera's op elke hoek
die registreren van waar
naar waar en liefst ook
waarom en wanneer en hoe

zullen ze kaarsen branden
om 's avonds uit te vlooien
met hoeveel truien een winter
het beste uitgezeten wordt
zonder teveel blauw op 't vel
of ze ronde pluimen kunnen blazen
bij 't verwarmen van hun kroost

de generatie van na de oorlog
in geglobaliseerde wereldeconomie
met hun plastiek vol identiteit
een volgnummer voor de administratie
en te weinig geld voor 't vele werk
ze zullen wonen in de toekomst
zo ergens einde volgend jaar

Frans V.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

En dat alles terwijl mensen als Norbert De Batselier en Fons Borginon (250 000 euro) zonder verpinken hun afscheidspremies in ontvangst nemen na enkele jaren een parlementaire functie te hebben uitgeoefend. In die tijdspanne hebben ze zich alvast vol overgave ingezet om de staat te hervormen waarbij we vooral meer betuur (en complexer, duurder, logger en ondoorzichtiger) in plaats van beter bestuur krijgen.

Een gouden handdruk betekent voor een gewone loontrekkende in het beste geval een gouden horloge (na een volledig uitgediende loopbaan).
Deze excellenties bepalen echter zelf welke uitkeringen ze zich uitbetalen voor onbewezen diensten.

Zij zijn dan ook de grootste uitkeringstrekkers terwijl zij zeker niet tot de grootste behoeftigen in onze samenleving behoren.

Niet behoeftig zijn en toch de meeste middelen uit het systeem ontrekken - behoor je dan niet tot de grootste profiteurs ?

En wie horen we altijd maar uitroepen dat men het systeem dient te zuiveren van de profiteurs (een absolute noodzaak om het voortbestaan van dat systeem te waarborgen zo houden ze ons belerend voor) zodat het geld naar de echte behoeftigen kan gaan.......zijn dat niet net diegenen die er zelf het meest in graaien ?

Waar hebben deze "profiteurs" dan ook het meest verwantschap mee - met de uitkeringstrekker of met de dief ?

Dit jaar vallen de Dag van de Arbeid en Rerum Novarum heel uitzonderlijk samen op 1 mei.

De uitgangspunten van deze erg sociaal bewogen feestdagen zijn, hoewel ze van verschillende oorsprong zijn, toch heel vergelijkbaar.
Uiteindelijk wil men met deze vieringen vooral het belang van internationale verbondenheid over alle grenzen heen en de solidariteit met de zwakkeren in de samenleving beklemtonen.

In eigen land is er geen betere manier om als burger zijn steun aan deze waarden te betonen dan de gevels van onze woningen op deze feestdag te sieren met de Belgische driekleur.

Hoe kan men immers ooit tot internationale lotsverbondenheid komen als het binnenlands beleid (tot meerdere eer en glorie van hun eigen profijt) onophoudelijk lijkt af te sturen op confrontatie in plaats van dialoog, op uitsluiting in plaats van verbroedering, op afscheiding in plaats van samenwerking ?

Maak op deze dag voor iedereen duidelijk dat je niet langer meer akkoord gaat met dit apartheidssysteem, kies voor eensgezindheid, kies voor een eendrachtig België.


Ik heb trouwens nog een weetje voor wie het interesseerd. Hoe zullen we wonen in de toekomst lijkt het gedicht zich twijfelend af te vragen ? Als we zeggen dat Amerika vooroploopt op Europa en dat wat ginder gebeurt ons kort daarna te wachten staat, dan ziet het er niet goed uit. In de USA leven er tegenwoordig mensen in tentenkampen bij gebrek aan middelen voor een eigen woning en reeds 28 miljoen Amerikanen leven niet maar moeten noodgedwongen OVERLEVEN op voedselbonnen. Anno 2008....

Anoniem zei

Oei, wat zal Frans wel denken.

Sorry,...voor wie het interesseert.

Branco

Frans Vlinderman zei

Als de Frans het integraal mag overnemen op zijnen blog, met vermelding van jou als auteur, zal hij een gat in de lucht springen. Geef ik daarmee een goed antwoord?

Frans Vlinderman zei

Nog ne kere bedankt, Branco ;-)

Blogarchief