Deze blog - op eigen risico reageren

Hier deelt Vlinderman af en toe wat gedachten en gedichten.

dinsdag 10 juli 2007

Nationale Poëziedag 2008

Kunstenvereniging vzw Symbiose volgt de uitgestippelde weg naar de NATIONALE POËZIEDAG 2008

Voor de 8ste maal op rij organiseert vzw SYMBIOSE een Nationale Gedichtendag te Dendermonde. De vereniging roept opnieuw poëzieminnend Vlaanderen op om massaal gedichten in te sturen. Prozaïsche teksten zijn ook welkom. De deelnemers zenden maximum 2 gedichten of 1 tekst in en beperken zich tot max. 1 A4-blad. Een jury zal worden samengesteld om de 20 beste gedichten in een bundel te verzamelen. Over de beslissing van de jury wordt achteraf geen discussie gevoerd. De gekozen gedichten worden door de vereniging niet voor andere doeleinden gebruikt tenzij voor de gedichtendag. De auteur blijft eigenaar van zijn of haar gedicht of tekst. De gedichten worden verwacht tegen uiterlijk 10 december 2007 op adres: vzw Symbiose, Spoorwegstraat 69 te 9200 Dendermonde. De gedichten vermelden een pseudoniem of kenspreuk. In een gesloten omslag bevindt zich de naam, woonplaats, eventueel e-mail en tel.nr. van de auteur. De gedichten mogen niet aangetekend worden verzonden. Niets mag de eigenlijke identiteit van de auteur vooraf verraden. Deze formule wordt gebruikt om vooroordelen ten opzichte van de auteurs tegen te gaan en iedereen op een evenwichtige en eerlijke manier een kans te geven.

Gedichten die later dan voormelde datum worden ingestuurd, worden niet meer opgenomen in de bundel.

De vereniging behoudt zich het recht voor om schunnige, aanstootgevende, kwetsende of opruiende poëzie te weigeren. Ook té politiek getinte gedichten worden geweigerd. De deelnemers die worden opgenomen in de bundel zullen tijdig worden verwittigd. De auteurs ontvangen geen vergoeding voor deelname of opname van het werk in de bundel. Deelnemers die hun gedichten wensen te laten voordragen door een woordkunstenaar tijdens de Nationale Poëzieavond dienen dit te vermelden. De vzw organiseert opnieuw een vrij podium, afgewisseld met korte muzikale intermezzo's. In functie van het aantal deelnemende auteurs zullen de niet-aanwezigen op de poëzieavond niet kunnen worden vermeld wegens tijdgebrek.

Elke geselecteerde auteur ontvangt één gratis bundel. De vzw behoudt zich het recht voor de bundel tegen een billijke prijs te koop aan te bieden. Bundels die niet worden afgehaald kunnen tegen betaling worden nagestuurd. Het volledige gedetailleerde programma wordt later meegedeeld.

Patricia De Landtsheer
auteur ­ coördinator en voorzitter Gedichtendag 2008 vzw Symbiose.

Veel succes.

Nationaal Thema 2008: Poëzie en de dingen.


Geen opmerkingen:

Blogarchief